Zdravá škola

Blíží se termín účinnosti novely školského zákona, která mimo jiné upravuje zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách. Vhodné potraviny, které bude možno ve školních automatech nabízet, bude Ministerstvo školství upravovat vyhláškou.  Není ještě známo její přesné znění, jisté však je, že ředitelé škol budou mít za zdravé svačiny plnou odpovědnost.
Pokud ředitel nechce denně prověřovat složení potravin a přesto si přeje mít přehled a hlavně mít tuto záležitost pod kontrolou, pak jistě uvítá moderní technologii Školního programu.
Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Elektronický systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky včetně následných přehledů pro SZIF (státní organ pověřený správou dotace).
Při prodeji nedotovaných produktů existuje hned dvojí kontrola. Rodič může jedním proklikem zakázat zboží svému dítěti. Stejně tak může ředitel zamezit prodeji určitého zboží všem žákům školy. Chytré automaty pak konkrétní potraviny nevydají.

Běžná škola:

1)      Škola buď nevyužívá projekt Mléko v evropských školách a ochuzuje tak žáky o dotované mléčné produkty, nebo musí vyučující o přestávkách organizovat roznášení mléka po třídách, vybírat peníze a evidovat jednotlivé prodeje.
2)      Ve škole je bufet, případně mincovní automat, nebo škola neposkytuje nákupy svačin vůbec.  Anonymní prodeje neumožňují kontrolu ze strany rodičů ani školy a ředitel musí věřit, že dodávané zboží vyhovuje zdravotním normám. Každý rodič má navíc na zdravé svačiny jiný názor.
3)      Automat je stroj a jako takový může vykazovat chyby. Konkrétně jde o to, že žák vhodí do automatu mince a zboží mu nevypadne. Pak rodiče žádají školu, aby provedla nápravu. Reklamace je někdy uznána, někdy ne.
4)      Žáci musí nosit do školy peníze na nákup svačin. Může pak dojít ke ztrátám, nebo krádežím.

Zdravá škola se Školním programem:

1)      Škola využívá projekt Mléko v evropských školách bez jediné starosti. O vše se postará chytrý automat, který vydá ve dnech školního vyučování pouze jeden dotovaný produkt přítomným žákům a dále provede veškerou evidenci prodejů pro SZIF. 
2)      Chytré automaty vydávají zboží adresně, takže každý rodič může rozhodnout o zdravé svačině pro své dítě. V souvislosti s ministerskou vyhláškou není ředitel odkázán na důvěru v provozovatele, ale má právo veta, tedy zakázat prodej příslušného zboží.
3)      Chytré automaty nikoho neokrádají. Cena za zboží je odečtena z kreditu až po jeho vydání. Navíc elektronická evidence umožňuje dohledat každý nákup.

Chytré automaty se ovládají prostřednictvím čipů a rodiče nabíjí čipy svým dětem elektronicky. Mohou v této souvislosti nastavit dítěti denní, týdenní, či měsíční kreditní limity a chytrý automat nad stanovený limit zboží nevydá.

     
   
adresa

ADANTE s.r.o.
Mánesova 11/3b, 37001
České Budějovice
kontaktní informace

Tel.: +420 732 757 505
E-mail: info@skolniprogram.cz
Web: www.skolniprogram.cz

 

 

 

 

 

 

       
Copyright © 2008 - 2015 Adante s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Homepage | info@skolniprogram.cz
Webové stránky vytvořilo studio E-WORKS | XHTML 1.0 | CSS 2