Transparentní škola

Vláda České republiky uvádí ve svém programovém prohlášení jako jednu ze svých priorit efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podporu internetové ekonomiky.
Školní program přináší do této problematiky malý příspěvek. Školní online pokladna eviduje veškeré platby rodičů škole bezhotovostně a navíc transparentně s následným online náhledem každého rodiče na čerpané prostředky.
 

Běžná škola

1.       Žáci nosí na výzvu třídního učitele do školy finanční prostředky v hotovosti na platby za školní akce, pracovní sešity atd.
2.       Rodiče se dozvídají o platbách zprostředkovaně od svých dětí a potvrzení mohou najít v žákovské knížce, kam si text zapíše žák sám a třídní učitel jej parafuje.
3.       Platbu za třídu pak uskuteční příslušný učitel v hotovosti, často bez řádného dokladu, z ruky do ruky. Takto, bez řádné ekonomické evidence, je realizováno v základních školách ČR velké množství plateb v hodnotě minimálně 1,5 miliardy korun za školní rok.
4.       Dochází i k situacím, kdy dítě nárokuje od rodičů peníze do školy, aniž ta je v konkrétním případě požaduje.
5.       Nošení hotových peněz do školy je vždy riskantní. Může dojít ke krádežím, nebo se v této souvislosti objevily i případy spojené se školní šikanou.

Transparentní škola se Školním programem

1.       Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
2.       Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
3.       Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.
4.       Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s přísluš­nými zákony.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

     
   
adresa

ADANTE s.r.o.
Mánesova 11/3b, 37001
České Budějovice
kontaktní informace

Tel.: +420 732 757 505
E-mail: info@skolniprogram.cz
Web: www.skolniprogram.cz

 

 

 

 

 

 

       
Copyright © 2008 - 2015 Adante s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Homepage | info@skolniprogram.cz
Webové stránky vytvořilo studio E-WORKS | XHTML 1.0 | CSS 2