Bezpečná škola

Zajištění bezpečnosti ve školách a školských zařízeních není dobré podceňovat. Po nedávné tragické události se zvýšil tlak na školy, aby ve větší míře zabezpečily své prostory a chránily žáky.
Je vůbec možné chránit se efektivněji před riziky?  Ano, ale je třeba využít moderních technologií! Zpráva České školní inspekce z listopadu 2014 o bezpečnosti ve školách a školských zařízeních totiž udává, že pouze 8,9 % základních škol používá jako vstupní zařízení elektronické čipy či karty.

Školní program je takovou moderní technologií!  Zajišťuje elektronickou docházku a elektronické vstupy do jednotlivých vstupních zón, pavilonů a vybraných místností školy a tím podstatně omezí pohybu nepovolaných osob a zvýší bezpečnost svých žáků.
 

Běžná škola:

1)      Ráno se otevírá škola a dav žáků se řítí do šaten. Zabezpečit dozor tak, aby se nepovolaná osoba nevmísila do davu, je prakticky nemožné. Podle odborníků jde o nejrizikovější dobu, kdy je škola z bezpečnostního hlediska zranitelná.
2)      Rodiče využívají mobilní telefony a zjišťují, zda jejich děti dorazily do školy bez obtíží.
3)      Vyučující zapisují absenci žáků a spoléhají na hlášení žákovské služby, které nemusí být vždy spolehlivé.
4)      Dveře jednotlivých vstupních zón a pavilonů se otevírají ráno na celý den.  Dveře do jednotlivých místností školy včetně šaten se zpravidla otevírají univerzálním klíčem, který si žáci v případě potřeby půjčují.
5)      Při vyhlášení evakuace školy se může lišit složení žáků dané třídy s reálně přítomnými žáky, takže je nebezpečí, že některý žák může zůstat v jiné místnosti, např. na WC.
6)      Ke krádežím v šatnách dochází nejčastěji v době, kdy sem vstupuje samotný žák, třeba v případě dřívějšího odchodu ze školy. Neexistuje zpětná evidence, kdo šatny takto navštívil. Škola pak musí v případě pojistné události (spoluúčast) vyplácet nemalé prostředky.
 

Bezpečná škola se Školním programem:

1)      Ráno se otevírá škola a žáci se přihlašují přiložením čipu ke čtecím zařízením umístěným podle potřeb školy.  Každou nepovolanou osobu, která se nechová uvedeným způsobem, je možno lépe rozpoznat.
2)      Příchod žáků je elektronicky evidován a je okamžitě online k dispozici rodičům, kteří nemusí mít strach, zda jejich dítě dorazilo bez potíží do školy.
3)      Elektronicky evidovaný vstup žáků je online k dispozici všem vyučujícím podle konkrétních tříd.
4)      Dveře do jednotlivých vstupních zón a místností školy včetně šaten se otevírají elektronicky prostřednictvím žákovského čipu s přesným vymezením povoleného vstupu (žák má povolen vstup pouze do svého pavilonu, do své šatny atd.). Veškeré vstupy se rovněž elektronicky evidují.
5)      Elektronicky evidovaný vstup žáků je k dispozici konkrétnímu vyučujícímu, který zodpovídá v době vyhlášení evakuace za příslušnou třídu nebo skupinu.

Elektronicky evidované vstupy umožní výpis z každé navštívené místnosti a s konkrétním časem identifikují žáky, kteří v inkriminované době byli v dané místnosti.
     
   
adresa

ADANTE s.r.o.
Mánesova 11/3b, 37001
České Budějovice
kontaktní informace

Tel.: +420 732 757 505
E-mail: info@skolniprogram.cz
Web: www.skolniprogram.cz

 

 

 

 

 

 

       
Copyright © 2008 - 2015 Adante s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Homepage | info@skolniprogram.cz
Webové stránky vytvořilo studio E-WORKS | XHTML 1.0 | CSS 2